Naslovna > Kolumne > Da mi je biti Fakultet
Sveèana inauguracija novog rektora zagrebaèkog Sveuèilišta Damira Borasa

Da mi je biti Fakultet

Situacija na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu značajno je eskalirala. Na sjednici Znanstveno-nastavničkog vijeća, na kojoj su se pojavili rektor Boras, prorektor Čović i akademik Ježić, održanoj 9.1 donosena je odluka da je za rješavanje zahtijeva Akreditacijskog povjerenstva optimalno rješenje da privremeno postanu Sveučilišni odjel,a nakon toga mogu postati “bilo odjel ili fakultet. Važno je napomenuti da od ukupno 18 glasova ZA, 5 glasova je bilo od Filozofskog Fakulteta Družbe Isusove, 4 su bili predstavnici studenta, 6 su bili glasovi uprave i 3 su bili profesori HS-a. Odluka je iznimno skandalozna te predstavlja još jedan u nizu neobjašnjivih poteza vodstva sveučilišta.

 

No krenimo redom.

 

Filozofski fakultet Družbe Isusove od 1997. godine svoje aktivnosti provodi unutar Hrvatskih studija (link). Razlog možemo tražiti u želji da njihovi studenti dobiju diplome Sveučilišta u Zagrebu, iako nisu sastavnica istog. Jasno je da je zadnjih godina bilo normalno da njihovi predstavnici sudjeluju u radu ZNV-a. No danas su stvari malo drukčije. Na 5. sjednici Senata Sveučilišta u akademskoj godini 2015./2016. održanoj 8.12.2015 pod drugom točkom dnevnog reda donesena je odluka o pristupanju FFDI-a Sveučilištu u svojstvu fakulteta. Na ovoj adresi dostupna je odluka, a na ovoj je dostupan zapisnik sjednice senata i detaljnija rasprava oko te odluke.

 

Dvije stvari su ovdje važne. Prvo, propisano je da će se ustroj i djelovanje FFDI-a urediti “donošenjem novog Statuta i općih akata Fakulteta u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ove odluke”. Pregledom internetskih stranica FFDI-a nije moguće pronaći nove verzije Statuta i općih akata, kao ni na stranicama sveučilišta. Druga stvar, propisano je donošenje ugovora o položaju i djelovanju FFDI-a unutar Sveučilišta. Taj ugovor je potpisan 29.7.2016 te je dostupan na slijedećem linku. Ovdje je važno primijetiti Članak 2. Stavak 1. ugovora iz kojega ću izdvojiti slijedeće:

 

“Sveučilište priznaje Statut odobren od Svete stolice i druge opće akte FFRZ-a uz obvezu njihova usklađenja (…) i Statutom Sveučilišta u Zagrebu u roku koji je određen Odlukom o uključenju Filozofskog fakulteta Družbe Isusove kao ustanove u sastav Sveučilišta u Zagrebu”.

 

Nadalje, na 10. sjednici Senata 19.5.2016 pod rednom točkom broj 4. donesena je izmjena gore spomenute odluke u kojoj se rok za donošenje statuta produžuje za dodatnih 6 mjeseci, bez dodatnog objašnjenja. Zapisnik je dostupan na linku. Uvidom u zapisnike ostalih sjednica senata koje se slijedile, zaključno sa 5.sjednicom Senata 15.11.2016 nije moguće pronaći ostale izmjene ove odluke. Iz toga proizlazi da je krajnji rok za provedbu odluke bio do 8.12.2016. Zapisnik 6. sjednice Senata koja se održala 13.12.2016 biti će dostupan javnosti nakon verifikacije zapisnika na sjednici Senata ovaj utorak. Zaključno sa ovime, otvaraju se nova pitanja. Prvo je, hoće li rektor Boras, koji u medijskim nastupima stavlja izraziti naglasak na provođenju procedura i zakona, ukinuti odluku o uključenju zbog ne poštivanja zadanih rokova, i koji je razlog kašnjenju u procesu donošenju Statuta i općih akata, naizgled jednostavnih procedura, koji su trebali biti važeći najkasnije 8.12.2016 ?

 

Nakon što smo otvorili novu pravnu zavrzlamu na Sveučilištu, dolazimo do drugog pitanja. Ako su sve što dijeli FFDI od dobivanja samostalnosti gore navedeni razlozi, zašto su se uopće pojavili, a kamoli glasali po pitanju pravnog statusa Hrvatskih studija, od kojih su već trebali biti odvojeni. Da se odluka provela, pripadnici FFDI-a ne bi mogli sjediti i glasati na prošloj sjednici ZNV-a te u režiji sa vodstvo Sveučilišta upravljati sudbinom Hrvatskih studija.  Silovanje procedura i pravilnika i svih zakonskih akata i smjernica ,ili čega god već, stvarno je prešlo svaku mjeru. No, to je jasno unazad već godinu dana iz situacije sa Filozofskim fakultetom.

 

No idemo dalje. Tematiku Studentskih zborova planiram obraditi u idućem članku, primarno zbog opširnosti teme i puno materijala, tako da ih ovdje neću spominjati, ali je sasvim jasno da Studentski Zbor HS-a radi protiv interesa studenata. Glasanje za ovakvu odluku sramotno je i pljuska je svim studentima toga sveučilišnog centra. Studentski zbor Sveučilišta nije se oglasio po pitanju ove situacije.

 

Sada bih htio prikazati neke u javnosti rijetko viđene dokumente koji su zapravo dosta važni za trenutačnu situaciju na našemu sveučilištu. Na slijedećem linku je “program rada predložnika za rektora Sveučilišta u Zagrebu”,  dr.sc.red.prof. Damira Borasa. Važno je istaknuti nekoliko stvari, a prva se nalazi na 3. strani dokumenta pod točkom 1.2. Opća načela.

Pod oznakom b) i c) stoji slijedeće:

Screenshot from 2017-01-15 04-14-46

 

Također, još jedan mali detalj koji se nalazi na 15. stranici dokumenta:

Screenshot from 2017-01-15 04-14-10

 

Ponaša li se rektor u skladu sa tim smjernicama prepuštam na razmišljanje i zaključak čitatelju.

 

Došlo je vrijeme da se dotaknemo i Sveučilišnog odjela kao takvog. Relevantni članci su 64. članak Zakona o znastvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, kao i 45. članak Statuta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Prvo, 64.članak Zakona:

Screenshot from 2017-01-15 04-16-57

 

Zatim, 45. članak Statuta:

Screenshot from 2017-01-15 04-15-36


Kao prvo, vidljiva je diskrepancija između zakona i Statua. U Statutu se navodi da odjel može izvoditi svoj rad u više srodnih polja, dok se u zakonu navodi da može samo u jednom. Idem se igrat rektora pa ću se pozvati na primjenu višeg akta, odnosno zakona. Nadalje, sada na scenu stupa još sočniji detalj. Prema Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama jasno su određeni navedeni pojmovi. Ono što nas zanima su područja pod brojem 5. i 6. i pripadajuća im polja:

Screenshot from 2017-01-15 03-31-26

Screenshot from 2017-01-15 04-10-39

 

Hrvatski studiji trenutačno imaju 8 odijela (nije isto što i sveučilišni):

Hrvatski studiji

 

Vidljivo je da sami odijeli ne pripadaju istim područjima, a kamoli istim poljima. Samim time, proglašenje Hrvatskih Studija Sveučilišnim odjelom u suprotnosti je ne samo sa stavkom 1. članka 64. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, nego je i suprotnosti sa stavkom 1. članka 45. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, koji pak, kao što smo gore rekli, isto nije baš u potpunosti usklađen sa zakonom po tom pitanju. Ali poanta je, Hrvatski studiji u sadašnjem obliku nikako ne mogu postati Sveučilišni odjel. Toliko o poštivanju procedura, zakona i pravilnika.

 

Kao dobar primjer prakse sveučilišnih odjela, treba istaknuti Sveučilište u Zadru. Ono ima 25 odjela, uključujući Odjel za psihologiju, Odjel za sociologiju, Odjel za filozofiju, Odjel za povijest i Odjel za kroatistiku. Ono što se na Sveučilištu u Zagrebu želi svrstati pod jedan odjel, na Sveučilištu u Zadru svrstano je pod njih barem 5. Inače, na web stranicama Sveučilište u Zadru može se pronaći slijedeća tvrdnja:

 

Danas je Sveučilište u Zadru najveće potpuno integrirano sveučilište u Republici Hrvatskoj

Nejasna je logika u kojoj FFDI- sa početka priče sa 2 (!!!) studijska programa i 25 zaposlenih profesora zaslužuje biti fakultet, a Hrvatski studij koji imaju 8 studijskih programa, 75 profesora i akademske godine 2013./2014. bili su najbolje ocijenjeno visoko učilište sa studijskim programima u društvenom i humanističkom području to ne zaslužuju.