Radio Student Najavljuje:
Naslovna > Studentske Vijesti > Priprema i provedba EU projekata
eu

Priprema i provedba EU projekata

Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za upis na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Priprema i provedba EU projekata u ak. god. 2016./2017.

 

Po završetku studija stječe se akademski naziv sveučilišni specijalist/-ica za EU projekte, a u partnerstvu ga provode Pravni fakultetEkonomski fakultetGrađevinski fakultetAgronomski fakultet te Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) iz Zagreba. U provedbi studija surađuju domaći i strani stručnjaci.

 

Na studij se mogu upisati pristupnici/-ice koji su stekli diplomu sveučilišnoga četverogodišnjega dodiplomskoga studija ili diplomu magistra struke te koji aktivno znaju engleski jezik. Prijavi treba priložiti ispunjen obrazac za prijavu, ovjerenu presliku diplome/rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije te životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti te popisom radova (ako ih ima).

 

Obrazac za prijavu i program studija nalaze se na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.