Radio Student Najavljuje:
Naslovna > Vijesti > Proračun u minusu 19 milijardi
Deficit

Proračun u minusu 19 milijardi

Nove projekcije Državnog zavoda za statistku.

 

Prema projekcijama Ministarstva financija, proračunski deficit u 2014. iznosit će 19 milijardi kuna ili -5,8% BDP-a, a konsolidirani dug opće države na kraju godine 268,5 milijardi kuna ili 81,8% BDP-a, objavio je danas Državni zavod za statistiku.

 

Primjenom nove metodologije ESA 2010 za razdoblje od 2010. do 2013. konsolidirani je dug opće države u prosjeku porastao za 27 do 29 milijardi kuna godišnje. U 2012. iznosi 212,9 milijardi kuna ili 64,4% BDP-a, a u 2013. godini 249 8 milijardi kuna ili 75,7% BDP-a, piše Index.hr
Iako Hrvatska, kada se usporedi sa zemljama EU, nije pri vrhu najzaduženijih zemalja, zabrinjava brzina rasta javnog duga.

 

Prema staroj metodologiji, krajem prvog polugodišta javni dug je dosegnuo 224,6 milijardi kuna, što je predstavljalo 68% BDP-a, no u posljednjih pola godine dug je porastao za 4,4 milijarde kuna, a u posljednjih godinu dana za čak 26,9 milijardi kuna, što je porast od čak 13,6%.

 

Udio duga u BDP-u (Izvor: DZS)

 

Podaci prema novoj metodologiji (Izvor: DZS)