Radio Student Najavljuje:
Naslovna > Studentske Vijesti > Suradnja Sveučilišta u Zagrebu i Grada Zagreba
rektor

Suradnja Sveučilišta u Zagrebu i Grada Zagreba

U utorak 12. srpnja u Gradskoj upravi Grada Zagreba potpisan je Sporazum o suradnji između Grada Zagreba i Sveučilišta u Zagrebu. Time se nastavlja uspješna suradnja u ostvarivanju zajedničkih ciljeva te predstavlja projekciju suradnje dviju institucija u sljedećih desetak godina.

 

Sporazum su potpisali prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, a sa Sveučilišta u Zagrebu prisustvovao je događanju i prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije.

 

Čelnici dviju institucija iskazali su spremnost na suradnju u području međunarodne suradnje i razvoju umjetničkih, kulturnih i sportskih potencijala i javnozdravstvenih rekreativnih programa, uključivanja Sveučilišta u postojeće tehnološke i znanstvene parkove i centre Grada Zagreba, uspostavljanja i izgradnje novih znanstvenih i inovacijskih institucija te realizacije zajedničkih gospodarskih programa i projekata.

 

Sporazumne strane također iskazuju spremnost za suradnju na području prostornoga razvoja, posebice u realizaciji projekata kao što su: Znanstveno-učilišni kampus Borongaj, Zapadni i Sjeverni kampus, Sveučilišna aleja, izgradnja studentskoga restorana na Veterinarskom fakultetu i kreativnoga centra na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, prostorno širenje Akademije dramske umjetnosti te preseljenje Sveučilišne tiskare.

 

Sveučilište i Grad surađivat će i u pripremi projekata za sufinanciranje iz programa i fondova Europske unije. Također, Sveučilište će Gradu staviti na raspolaganje informacije i znanja koja mogu doprinijeti razvoju Grada te pružati stručnu pomoć na projektima i obrazovanju kadrova, posebice u razvoju ljudskih potencijala zaposlenih u Gradskoj upravi i ostalim obrazovnim, znanstvenim, umjetničkim i kulturnim gradskim ustanovama.

 

Istaknuvši kako se ovim dokumentom sistematizira sva dosadašnja i buduća suradnja između dviju institucija, gradonačelnik Bandić kao posebnost Sporazuma izdvojio je osiguranje stambenoga prostora za znanstvene novake na Podbrežju, s ciljem da mladi i obrazovani ljudi ostanu u Hrvatskoj. Zahvalivši gradonačelniku na sjajnoj suradnji, rektor Boras je naglasio da danas potpisani dokument jamči kako će se svi planirani projekti zaista i ostvariti.